tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2019: 19,922,246
2018: 20,919,017

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Biblioteksjefmøtet 12. -13. september 2013, Larvik

Presentasjoner

Erfaringer fra innføring av døgnåpent bibliotek ved Mette Gjerdrum, biblioteksjef i Larvik. Presentasjon pdf.

Nye løsninger i Bibliofil: EbokBib og nettbetaling ved Ola Thori Kogstad, systemsjef. Ebokbib pdf, Nettbetaling pdf.

Google scholar og mye mer for folkebibliotek - resurser for kvalitetssikret faglig informasjon ved Even Flood førstebibliotekar NTNU. Presentasjon pdf.

RFID og automater - del av fremtidens bibliotekløsning ved Gunnar Monsen / Bibliotek-Systemer As.