tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 3,074,780
2019: 23,013,115

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Dreining til elektroniske tjenester

Salgsjef Reidar Bjerkset skriver i en melding til våre kunder 30/9 2005:

Vi ser på våre statistikktall (totalt for alle Bibliofil-bibliotek) at 2005 blir det første året som det blir sendt flere reserveringsmeldinger som e-post, enn hva som går ut i posten.

Hittil i år er tallene: Brev 213.000, e-post 271.000, SMS 5.000

Besparelsen i samlet porto blir veldig stor, og tenk så raskt og effektivt lånerne får melding og biblioteket får sirkulasjon på eksemplarene!

Det er nå 26 folkebibliotek som i større eller mindre grad benytter SMS for utsendelse, og økningen fra måned til måned er gledelig stor.

Husk: Etablering av SMS-tjenesten koster kun kr 5.156 som en engangssum for biblioteket, og driftsutgiftene er totalt kr 0,94 pr melding (begge priser er oppgitt inkl. mva.).