tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2019: 19,922,246
2018: 20,919,017

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Bibliotek-Systemer hjelper ABMu med referansearbeidet

I et debattinnlegg i Bok og Bibliotek nr. 3/2008 hevder avdelingsdirektør i avdeling for bibliotekutvikling i ABM-utvikling, Tone Eli Moseid at Bibliotek-Systemer sprer feilinformasjon. Dette begrunner hun med at Torkel Hasle i en leder i Bibliotek-Systemers nyhetsbrev hevder at Posten skal benyttes for transport i prosjektet Biblioteksøk, som det nå heter, noe Moseid bestrider. "Hvor tar han dette fra?", spør hun.

Referansearbeid har en sentral plass i bibliotekverdenen, og det er en glede å kunne bidra med informasjon når ABM-utvikling i så klare ordelag etterspør dette.

I presentasjonen av "Felles søk i norske bibliotek" som Oddrun Pauline Ohren, ABM-utvikling og Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket holdt på KORG-dagene 8. februar 2008 (http://www.jbi.hio.no/bibin/korg2008/Ohren-Hoegaas.pdf), finner vi under "Felles mål": ".. en digital tjeneste som gir brukerne:" "- mulighet til å bestille lån, med levering via Posten eller ved henting på nærmeste bibliotek;".

Under "Fjernlån via Felles søk I - brukerperspektivet": "- Hente på valgt bibliotek eller rett i postkassen".

På møtet mellom Biblioteksystemleverandørene og ABM-utvikling 15. februar 2008, fikk vi utdelt "Mandat for samarbeidsprosjekt for å utvikle en felles søke- og lånetjeneste i norske bibliotek". I kapittel 1, "Bakgrunn og mål for prosjektet" finner vi følgende: "Prosjektets målsetning er å utvikle en digital tjeneste som gir brukerne" "- mulighet for å bestille materialet på lån, med levering via Posten eller ved henting på nærmeste bibliotek". Dette mandatet viser forøvrig at Tone Moseid er en av to representanter i styringsgruppen for prosjektet.

Den 15. mai 2008, sendte prosjektleder for prosjektet "Felles søke- og lånetjenester i norske bibliotek", Ruth Bratsberg en e-post til Biblioteksystemleverandørene med flere dokumenter som skulle danne grunnlaget for et møte mellom prosjektet og Biblioteksystemleverandørene 10. juni 2008.

I dokumentet "Funksjonelle krav Felles søke- og lånetjeneste i norske bibliotek" underpunkt 1.6.3.1 "Sjekk status på bestilling" sies: "Her skal bruker se om bestillingen er effektuert på eierbibliotek eller mottatt ved hentebibliotek/sendt i posten etc". I underpunkt 1.7.5.2 "Velg bruksmåte/transportmodus" heter det bl.a. "Bruker må også få valg om han ønsker å hente på biblioteket eller ha bok hjem i posten,".

Det refererers til bruk av posten også i de andre dokumentene som ble sendt ut i denne e-posten.

I tillegg til disse skriftlige henvisningene til bruk av posten for transport i prosjektet, har dette blitt presentert og diskutert i mange sammenhenger denne våren. Fra KORG-dagene ved nyttår og nå senest i møtet mellom prosjektet og Biblioteksystemleverandørene 10. juni 2008.

Av Ola Thori Kogstad
systemsjef
Bibliotek-Systemer As