tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 1,560,763
2019: 22,371,495

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Nyheter i MappaMi ® og Websøk

Nyheter i versjon 2 av MappaMi

 • Huskeliste

  Lånerne kan nå opprette en huskeliste med titler. Denne listen kan lånerne bruke til å legge inn titler som de av en eller annen grunn vil huske til senere. Typisk bruk er f.eks. titler som har kommet som tips på interessemailer, men som man ikke har tid til å lese ennå.

 • Historikk

  Lånerne kan slå på at alle lån man gjør automatisk skal legges på ei historikkliste som er synlig i MappaMi. I følge personopplysningsloven er dette lovlig dersom låner samtykker i at det gjøres.

  Det er opp til biblioteket om det vil tilby lånerne denne funksjonaliteten, standardverdi er at det er slått av.

 • Utskriftsvennlig

  Det er laget en mulighet til å få ut en utskriftsvennlig, eller kjøleskapsvennlig, versjon av listen med lån. Denne inneholder bare listen over lån, samt bilde av boka fra KatalogKrydder.

  Måten Interesseområdene håndteres på er endra litt. Det er nå bare ett valg i toppen av bildet for å administrere interesseområder. Man kommer der inn til listen over registrerte interesseområder, og en lenke til den gamle siden for å legge inn nye.

 • SamleMappa

  Her kan bibliotek få en oversikt over ALLE lån de har på ALLE bibliotek i hele landet (der "hele landet" betyr andre Bibliofil-bibliotek). (Dette gjelder foreløpig bare for bibliotek, men vi har planer om å utvide det til personlige lånere også).

Se også melding til Forum-listen: MappaMi (kun for BIBLIOFIL-kunder).

Nyheter i Websøk

 • Engelsk oversettelse.

  Man kan velge mellom Norsk og Engelsk ved å trykke på flagg i menyen. Nynorsk er også tilgjengelig, ved å velge via fellesinnstillinger.

 • Utvalgsliste.

  Denne representeres med et handlekurv-ikon, og innholdet i denne kan brukes til å lage lister som man kan skrive ut, og/eller lagre i huskelista i MappaMi.

 • Endring i menystrukturen.

  Noen av valgene i menyen er slått sammen for å spare plass, og det er lagt inn ikoner for MappaMi, SafariSøk og Kikkhullet.

Se også melding til Forum-listen: Websøk (kun for BIBLIOFIL-kunder).