tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2019: 19,922,246
2018: 20,919,017

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Periodikamodulen - videreutviklet og med ny pris

Periodikamodulens funksjonalitet er nå gjenomarbeidet i samarbeid med våre brukere. Vi kan tilby en modul med optimal funksjonalitet i henhold til bibliotekenes krav.

Les mer om Periodikamodulen.

Prisstrukturen på modulen er endret fra 1.1.2004, noe som medfører at totalprisen går ned! Vi beregner ikke lenger pris pr bruksrett, men har satt prisen på disse nivåene:

  • Bibliotek med inntil 3 bruksretter, pris kr 13.857 inkl. mva..
  • Bibliotek med inntil 8 bruksretter, pris kr 23.095 inkl. mva..
  • Bibliotek med inntil 16 bruksretter, pris kr 27.714 inkl. mva..
  • Bibliotek med inntil 32 bruksretter, pris kr 32.333 inkl. mva..
  • Bibliotek med mer enn 32 bruksretter, pris kr 36.952 inkl. mva..

Vi regner med at dette vil gi flere bibliotek mulighet til å ta i bruk periodikahåndtering i BIBLIOFIL ®!

Kontakt oss på .