tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2019: 19,922,246
2018: 20,919,017

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Pressemelding
20.11.2003

Bibliofil er klar med NILL - Automatisert fjernlån

De norske systemleverandørene har i felleskap utviklet en standard for utveksling av fjernlånsdata - NILL. Målet er å forenkle og automatisere fjernlånsbehandlingen mellom norske bibliotek

Bibliotek-Systemer As leverer nå BIBLIOFIL med utvidet funksjonalitet i utlånsmodulen for å ta imot og sende fjernlånsbestillinger.

Inntil videre fungerer dette kun mellom bibliotek som bruker BIBLIOFIL. Når andre systemleverandører får sine løsninger ferdig, vil det også fungere mot disse.

Kort beskrevet er gangen slik:

  • Låntagende bibliotek søker opp tittelen i Samsøk eller Websøk.
  • Biblioteket bruker sitt nasjonale lånenummer (påkrevd) og bestiller tittelen i MappaMi.
  • Bestillingen med alle tilgjengelige låner- og katalogdata legges automatisk inn i eierbibliotekets Fjernlån.
  • En kopi legges automatisk inn i låntagende biblioteks Innlån.
  • Informasjon om viderebehandling av bestillingen vises også automatisk hos bestiller.

Bibliotekkonsulent Vidar Ringstrøm i Bibliotek-Systemer As er glad for å kunne fortelle denne nyheten, som vil gi bibliotekmedarbeiderne enklere rutiner i det daglige arbeidet med fjernlån.

Se evnt. også systemleverandørenes hjemmeside for samarbeidet: http://www.nb.no/biblev/