tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2019: 19,922,246
2018: 20,919,017

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Pressemelding
31.10.2003

Bibliofil-bibliotekene har siden 1.1.1996 foretatt 100.000.000 utlån !

Det blir store tall når en legger sammen antall utlån som skjer i bibliotekene. På våre Internettsider (se:http://www.bibsyst.no/ustatsum/ ) kan en se daglig oppdatert statistikk, og f.eks. i september i år var det mer enn 1,4 millioner utlån i disse bibliotekene !

De samme bibliotekene har nesten 14 millioner eksemplarer av ca 7,8 millioner titler tilgjengelig for deres 2,2 millioner lånere.

Vi kan ut fra statistikken også se at bibliotekene og publikum tar i bruk nye løsninger: Hittil iår er det sendt ut nesten 390.000 purre- og reserveringsbrev som e-post. Hvis de samme brevene skulle vært sendt ut som A-post ville det kostet kr 2.145.000 i porto !

Av annen statistikk ser vi at publikum har logget seg inn på MappaMi mer enn 460.000 ganger hittil i år, og bruken av MappaMi fortsetter å stige. Publikum som ønsker det får e-post når biblioteket får inn nye titler innenfor avkrysset interesseområde. Så langt i år har bibliotekene sendt ut ca 765.000 slike interessemeldinger ! Dette skaper selvsagt både økt interesse og utlån i biblioteket, og vi kan derfor slå fast at Bibliofil-bibliotekene er på offensiven i forhold til publikums oppfatning og bruk av biblioteket.

Med hilsen Reidar Bjerkseth