tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2019: 19,922,246
2018: 20,919,017

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Brev via SMS og epost: Noen statistikktall fra første kvartal 2006

Stadig flere BIBLIOFIL-bibliotek har tatt i bruk SMS for meldinger om reserverte bøker, og nå også for forhåndsvarsling (påminnelse om at lån forfaller) og utsendelse av pinkode (passord). I første kvartal er det sendt til sammen mer enn 11.500 SMS-meldinger.

Til sammenligning: I samme periode ble det sendt ut 141.000 reserveringsmeldinger som e-post, men det går også ut 79.600 som vanlig brev.

Legg merke til at det medfører en portokostnad på ca kr 475.000! Portotakstene steg fra 1. april, så det er mye å spare på å avtale med publikum at de i stedet får meldinger som e-post eller SMS!

Også purringer blir i stadig større grad sendt elektronisk. Hittil i år har det blitt sendt 95.000 purringer som e-post og 173.000 i brev, og tendensen er fortsatt slik at stadig flere meldinger går ut som e-post.

Det er registert ca. 4,75 millioner utlån i 1.kvartal 2006, og det er en økning på ca 85.000 fra 2005.

Brev via SMS og epost: Noen statistikktall fra januar og februar 2006

Mange BIBLIOFIL-bibliotek har kommet godt i gang med å bruke SMS for meldinger om reserverte bøker, og i januar og februar er det sendt til sammen nesten 6.700 SMS-meldinger. Lånerne får meldingen umiddelbart og kan hente den reserverte tittelen raskt!

Til sammenligning: I samme periode ble det sendt ut 90.000 reserveringsmeldinger som e-post, men det går også ut 52.000 som vanlig brev (porto ca kr 300.000!). Det er altså fortsatt et stort potensiale for å få flere lånere til å motta elektroniske meldinger!

Også purringer blir i stadig større grad sendt elektronisk. Hittil i år har det blitt sendt 61.000 purringer som e-post og 114.000 i brev, og tendensen er fortsatt slik at stadig flere meldinger går ut som e-post.

Det er registert ca. 3,1 millioner utlån i årets to første måneder. Det er en liten nedgang fra 2005.