tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2019: 19,922,246
2018: 20,919,017

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


For de historisk interesserte:

Tirsdag 10. mai 1994 ble det avholdt Internettseminar hos Bibliotek-Systemer As i Larvik. Her demonstrerte vi Websøk for første gang, Samsøk ble introdusert og vi forsøkte å si noe om hva Internett var for noe. Vi har dessverre ikke oversikt over hvem som deltok på seminaret, men en omtale av møtet i etterkant i 500-tag'en finnes.

Det påfallende nå 10 år etter er hvordan ord og uttrykk fra og om Internett nå er en selvfølgelig del av språket vårt. Slik var det ikke i 1994:


Søking i BIBLIOFIL-baser via Internettet
****************************************

På Internettseminaret her i Larvik den 10. mai ble det vist forskjellige
tjenester som benytter Internettet for å finne og hente informasjon.
Dette er tjenester som blir tilgjengelige for bibliotek som knytter 
til Internettet. I tillegg til de standard tilgjengelige tjenestene, 
ble det demonstrert hvordan fjernsøk mot andre BIBLIOFIL-baser tilknyttet
Internettet kan foregå.

Det er to ting man ble slått av ved denne demonstrasjonen av fjernsøk:
* Det ene var hvor enkelt det var å starte selve søket.
* Det andre var hvor raskt det hele gikk. 

Denne fjernsøkingen bruker tjenesten World Wide Web for å hente og 
presentere søkeresultatet. Dette er en tjeneste som er svært i vinden
for tiden, og som brukes til å distribuere mange forskjellige typer 
informasjon på Internettet. World Wide Web benytter seg ikke av 
tradisjonell innlogging med brukernavn og passord, når den forespør
en maskin om informasjon. Den kommuniserer direkte med en tjeneste
som er gjort tilgjengelig på maskinen. På denne måten får vi et fjernsøk
som kjennetegnes av:

* Ingen innlogging med navn og passord. 
* Enhetlig brukergrensesnitt. Om man henter ned GATT-avtalen eller gjør et
  fjernsøk i Trondheim folkebiblioteks BIBLIOFIL-base, så presenteres
  resultatet enhetlig i det samme programmet.

Som en indikasjon på hvor raskt fjernsøket fra Larvik til Trondheim gikk,
kan vi nevne at Arvid Hoff fra Trondheim folkebibliotek mente at det gikk
raskere enn søking lokalt i Trondheim før siste bytte av maskin.

Hva skal til for å få tilgang til denne fjernsøkingen?
------------------------------------------------------

Enkelt sagt er det kun en ting som kreves: Tilknytning til Internettet.
De nødvendige programmene er tilgjengelige allerede idag.


Samtidige søk i flere BIBLIOFIL-baser
-------------------------------------

Under demonstrasjonen av fjernsøk på Internettseminaret kom det spørsmål om
det var mulig å søke i flere BIBLIOFIL-baser samtidig på bakgrunn av et
søkebegrep, såkalt multicasting. Til dette svarte vi at vi jobbet med saken.
Det er derfor hyggelig å kunne fortelle at vi nå også har en løsning for 
dette.

Både fjernsøk og samtidige søk i flere BIBLIOFIL-baser vil bli demonstrert
kort på biblioteksmøtet i Trondheim i begynnelsen av juni, og mer grundig
på et evt. Internettseminar i Larvik 9. juni.

Ola Kogstad