Skolebibliotek

Bibliotek-Systemer As
Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1.135 $$Date: 2016/07/29 09:25:34 $

Innholdsfortegnelse

Register
Innledning
1. Instant Bibliofil for deg som har dårlig tid!
1.1. Vi har en ny bok
1.2. Vi har en ny låner
1.3. Vi har mange nye lånere
1.4. Hvordan låner vi ut?
2. Katalogisering
2.1. Hvordan komme i gang
2.1.1. Søk etter katalogposter
2.1.2. Post hentes fra nettet.
2.1.3. Egen post brukes som grunnlag for ny post.
2.1.4. Post legges inn fra grunnen av.
2.2. Registrering
2.2.1. Katalogmalene
2.3. Påføring av eksemplarer
2.3.1. Endring av eksemplarer
2.3.2. Sletting
2.4. Autoriteter
2.4.1. Bruk:
2.5. Innstillinger
3. Utskrift av strekkoder
4. Utlån
4.1. Utlån
4.2. Innlevering
4.3. Varslingslyder generelt
4.3.1. Varslingslyd ved innlevering
4.4. Studielån
4.5. Klassesett
4.6. Kalender med ikke-forfallsdager
4.7. Lånekort
5. Selvbetjent utlån
5.1. Oppstart fra Startmeny
5.2. Direkte oppstart av selvbetjent utlån
5.3. Avslutning
6. Skolejobber
6.1. Purringer
6.1.1. Gruppevis/klassevis forfallsrapport
6.1.2. Skriv purringer, ett ark pr. låner
6.1.3. Skriv purringer for gruppe/klasse, ett ark pr. låner
6.1.4. Skriv purring av lånere i en spesiell lånekategori
6.1.5. Purring av bøker utlånt før angitt dato, ett ark pr. låner
6.1.6. Purring av klassesett
6.1.7. Purring av delvis innleverte klassesett
6.1.8. Purring av reserverte titler
6.2. Liste over lånere i en gruppe/klasse
6.3. Liste over lånere i en gruppe/klasse, med strekkoder
6.4. Liste over lånere i en kategori
6.5. Liste over lånere i en kategori, med strekkoder
6.6. Liste over utlånte bøker
6.6.1. Liste over utlånte bøker, kategori
6.6.2. Liste over utlånte bøker, kategori, pr. elev
6.6.3. Liste over utlånte bøker, gruppe/klasse
6.6.4. Liste over utlånte bøker, gruppe/klasse, pr. elev
6.7. Skriv ut lånekort
6.8. Skriv ut erstatningskort
7. Manuell registrering av lånere
7.1. Manuell registrering av lånere
7.2. Gjenbruk av lånenummer
8. Klasseadministrasjon/Klasseflytting
8.1. Generelt
8.2. Omfang klasseadministrasjon
8.3. Lånekategorier
8.4. Vanlig rutine
8.5. Gruppeadministrasjon
8.6. Kjør klasseflytting - for tradisjonelle klasser
8.7. Klasseflytting - for utradisjonelle klasser
8.8. Manuell endring av en eller flere lånere
8.8.1. Endre gruppetilhørighet
8.8.2. Endre/slette m.m. fra høyre-museklikk-meny
8.9. Hva skjer med elever på høyeste klassetrinn
8.10. Fargebruk
8.11. Ofte stilte spørsmål (FAQ) om klasseflytting
9. Nye lånere fra fil
9.1. Forberedelser for import av klasselister
9.2. Hvordan klasselister importeres
9.3. Import av lærerliste
9.4. Import av alle elever hvert år
9.5. Spørsmål om klasseimport
10. Statistikk
10.1. Hvorfor statistikk?
10.2. Framgangsmåte
10.3. Ukentlige, automatiske rapporter
11. Søk og reservering
11.1. Websøk
11.1.1. Reservering i Websøk
11.2. CCL-basert ekspertsøk
11.2.1. Kort beskrivelse av noen nøkkelfunksjoner i TkSøk
11.2.2. Visning av låner, klassetilhørighet og alternative strekkoder
11.2.3. Noen nyttige tips for TkSøk
11.3. Samsøk
12. Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Eksempeloversikt

11.1. Søkesett