WebAPI

Bibliotek-Systemer As
Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1.36 $ $Date: 2019/11/15 08:22:19 $

Innholdsfortegnelse

Register
1. Bibliofils WebAPI
1.1. Autentisering
1.2. Uthenting av data
1.2.1. OAI-PMH
1.2.2. Z39.50
1.2.3. Search/Retrieve via URL (SRU)
1.2.4. SRU mot eBokBib
1.2.5. RSS
1.2.6. KatalogKrydder
1.2.7. REST-servicer
1.3. Endring av data
1.3.1. REST-servicer
1.4. Test APIet

tabelloversikt

1.1. metadataPrefix
1.2. SRU recordSchema
1.3. SRU begrensinger mot eBokBib
1.4. Parametere
1.5. Parametere
1.6. Parametere
1.7. Parametere
1.8. Parametere
1.9. Parametere

Eksempeloversikt

1.1. OAuth
1.2. SRU
1.3. Nyeste titler ("kikkhull")
1.4. Eksempler på SRU-søk mot eBokBib
1.5. KatalogKrydder
1.6. KatalogKrydder som json
1.7. items og visningsmaler
1.8. GET Request for items
1.9. GET Request for copies
1.10. getDepartments
1.11. translateBarcode
1.12. getBranches
1.13. userinfo
1.14. requests
1.15. getLnr
1.16. bibauth
1.17. addReservation
1.18. Bruk av fee
1.19. removeReservations
1.20. getLoans
1.21. renewLoans
1.22. Obskoder