tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2019: 15,927,853
2018: 19,435,009

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Håndbok webAPI

Håndboken sist revidert: 07/09/2018.

Håndboken dokumenterer Bibliofils webAPI.

Håndboken er tilgjengelig som websider og i pdf-format.

Klikk her for å lese håndboken i nettleseren din:     [ WEB ]

Klikk her for å se håndboken i pdf-format:     [ PDF ]

Pdf-formatet er egnet til å skrive ut, den beholder paginering osv. Forutsetter at Acrobat Reader er installert på maskinen.

Nytt Klikk her for å se håndboken i epub-format:     [ EPUB ]


[MARC - format indeks]  [Fellesindeks] Ingen nyheter

Søk i alle håndbøkene