tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 4,780,183
2019: 22,934,461

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Kurskatalog vår 2020

Kursnavn Varighet Mars April
Skolekurs (webbasert Bibliofil) 9-14 12
Bruk av webbasert Bibliofil 1 dag 26 Avlyst
Systemadministrering 1 dag 27 Avlyst
Systemadministrering *ekstrakurs* 1 dag 17 Avlyst

Påmelding via påmeldingsskjemaet eller ta kontakt med Reidar Bjerkseth på  tlf. 33 11 68 00, eller send epost til

KURSETS NAVN: Bruk av webbasert Bibliofil (M2)

Kurset omhandler bruk av alle funksjoner i det nye webbaserte Bibliofil

VARIGHET:

  1 dag

INNHOLD:
 • Publikumssdelen av M2
  • Søk, reservering osv
  • Min side
  • Familiemappa
  • Webappen
 • M2 som internt arbeidsredskap
  • Søking
  • Listehåndtering
  • Fortsettelser
  • Katalogisering og eksemplarpåføring
  • Periodika, oppretting, abonnement og heftemottak
  • Utlån
  • Lånerregistrering
  • Deduplisering av lånere
  • Nødløsning
  • Saksbehandling
  • Fjernlån/innlån
  • Levende rapporter
KURSET PASSER FOR:
  Ansatte ved bibliotek
MEDFØLGENDE LITTERATUR:
  Håndbok for webbasert Bibliofil

KURSETS NAVN: Skolekurs: bruk av webbasert Bibliofil (M2) i skole

Kurset omhandler bruk av alle funksjoner i det nye webbaserte Bibliofil som er aktuelt for skolebibliotek

VARIGHET:

  5 timer (fra 09:00 til 14:00)

INNHOLD:
 • Elevdelen av M2
  • Skoleautomat
  • Pålogging
  • Søk, reservering osv
  • Min side
 • M2 som internt arbeidsredskap
  • Søking
  • Listehåndtering
  • Fortsettelser
  • Katalogisering og eksemplarpåføring
  • Utlån
  • Lånerregistrering
  • Deduplisering av lånere
  • Nødløsning
  • Levende rapporter
  • Import av elevdata
KURSET PASSER FOR:
  Skolebibliotekarer
MEDFØLGENDE LITTERATUR:
  Håndbok for webbasert Bibliofil

KURSETS NAVN: Systemadministrering

Kurset omhandler systemadministrering med fokus på webbasert Bibliofil (M2)

VARIGHET:

  1 dag

INNHOLD:
 • Brukeradministrering (nye brukere, passord)
 • Kodefiler (avdelinger, plassering, obskoder, eksemplarstatuser)
 • Brev- og andre maler
 • Indeksering
 • Parametersetting, med vekt på M2
KURSET PASSER FOR:
  Systemadministratorer
MEDFØLGENDE LITTERATUR:
  Håndbok i Systemadministrering

STED:
Dersom ikke annet blir opplyst: Våre kurslokaler i Larvik: Faret 8. (Kart, overnatting m.m.)
TID PÅ DAGEN:
Kl.09.00-15.30.

DELTAKERE:
Når kursene holdes i Larvik - maksimum 10 deltakere. På eksterne kurs - etter avtale.

PRISER:
Kr 3.215,- pr person pr.dag eks. mva.
Kr 1.825,- pr person for 1/2 dag eks. mva.
Kr 3.215,- pr person for 2 halvdagskurs samme dag eks. mva.
Kr. 15.295,- pr dag lokale kurs eks. mva.

Ved bestilling av lokalt kurs, minimum kr. 15.295,- pr. dag eks. mva. Reise, opphold og diett for kursleder, kommer i tillegg.

Lunsj og kaffe er inkludert.


KURSLEDERE:

Marie Chetwynd Eikeland og Vidar Ringstrøm.

PÅMELDING:
Alle påmeldinger blir skriftlig bekreftet, og arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse kurs p.g.a. sykdom e.l.
Bindende påmelding - senest 14 dager  før kursdag. Alle deltakere får kurskompendium og kursbevis.
Bruk påmeldingsskjemaet eller ta kontakt med Reidar Bjerkseth på  tlf. 33 11 68 00, eller send epost til
AVBESTILLING:
Avbestilling senere enn 14 dager før kursstart gir ingen reduksjon i kursavgiften.
Ved fremvisning av gyldig sykemelding kan kursavgiften overføres til et annet kurs, eller tilbakebetales.