tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 4,780,183
2019: 22,934,461

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Fengselsbibliotek

Bastøy fengsel
Berg fengsel
Bergen fengsel
Bjørgvin fengsel
Bodø fengsel
Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt
Drammen fengsel
Halden fengsel
Hedmark fengsel
Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt
Indre Østfold fengsel
Kongsvinger fengsel
Oslo fengsel
Ringerike fengsel
Sem kretsfengsel
Skien fengsel
Trondheim fengsel
Tromsø fengsel
Vadsø fengsel
Verdal fengsel
Åna fengsel