tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2019: 8,964,932
2018: 18,958,970

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Bildebaser

Mange bibliotek, museer og skoler har fotografier og gjenstander som publikum bør få tilgang til. Vår bildebaseløsning gjør registrering og presentasjon av foto og gjenstander til en smal sak.

Løsningen er brukt til å registrere fotografier fra bibliotek og historielag, dokumentere båtmotorer og tilgjengeliggjøre manuskripter og annet materiale fra Bergen Offentlige biblioteks Griegsamling (Les mer om Griegsamlingen).

En liste over baser finner du her:

http://www.bibsyst.no/kundeliste/bilde.php

Hvorfor bildebase?

 • Biblioteket eier selv, eller har tilgang til bildesamling.
 • Samlingen er ikke katalogisert, eller er katalogisert i program som ikke kan presenteres på internett.
 • Biblioteket ønsker at flere skal få tilgang til bildesamlingen.
 • Biblioteket ønsker hjelp til å oppdatere informasjon om bildene i samlingen.
 • Gamle, historiske bilder er interessante i flere sammenhenger.
 • Posisjonere biblioteket som en aktiv informasjonsformidler, gjerne i samarbeid med andre lokale aktører.

Søkeresultat etter søk i Bærum biblioteks bildebase

Topp

Hvorfor BIBLIOFIL?

 • BIBLIOFIL har presentert baser på internett siden 1994.
 • Bildebasen bruker moduler i BIBLIOFIL som biblioteket allerede kjenner.
 • BIBLIOFIL er fleksibel, noe som gjør at bibliotekene kan registrere og gjøre søkbar all informasjon som de ønsker.
 • Løsningen automatiserer presentasjon av registrering av bilder.
 • Andre dokumenttyper som f.eks fulltekstsøk kan integreres i løsningen.

Hvordan skjer det?

 • Bilder skannes eller overføres fra cd-rom, diskett, e-post eller filer.
 • Hvert bilde konverteres automatisk til to eller tre formater for visning på internett.
 • Enkel katalogpost kan eventuelt genereres (om ønskelig).
 • Bildene katalogiseres i TK-Katalog med et tilpasset skjema.
 • Websøk presenterer bildesamlingen på internett.
 • Alle kan bidra med kunnskap om bildene vha epostskjemaer.
 • Utskrift og kopier av bildene kan bestilles vha epost.

Topp


Fra søkeresultatet velges et av bildene

Porsgrunn bibliotek har sammen med Porsgrunnsmuseene gjort en mengde fotografier tilgjengelig på internett. Systemansvarlig Leif Hansen sier bl.a.:

Interessen for bildebasene er gledelig stor, og vi får stadig kommentarer på at dette er et viktig tiltak for lokalhistorien !

Topp