tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2019: 19,922,246
2018: 20,919,017

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Dugnadsbasen

Dugnadsbasen er en samling katalogposter som er satt sammen av poster avlevert av enkeltbibliotek. Deltagende bibliotek godkjenner at andre bibliotek kan benytte disse postene som grunnlag for sin katalogisering.

Ideen bak er at alle bidrar med sitt til felles beste. Det enkelte bibliotek er ansvarlig for sin egen katalog og bruker tid og ressurser på katalogiseringsarbeidet. Det må nødvendigvis bli en del dobbeltarbeid av dette, d.v.s. at mange bibliotek gjør den samme jobben.

Vårt siktemål er å begrense dette dobbeltarbeidet og gjøre vårt for at katalogiseringsarbeidet skal bli mindre ressurskrevende. Som en bruker konkluderte: "Alle skal holde sin lokale standard og dugnadspostene skal betraktes som gjensidig førstehjelp til raskere katalogisering av nye titler".

Ved at det enkelte bibliotek velger å dele resultatet av sitt katalogiseringsarbeid, katalogpostene, med de andre bibliotekene, oppnår man at man i svært mange tilfeller har gode eksternposter når man skal katalogisere.

Alle BIBLIOFIL-bibliotek har en velutbygd nettverkskommunikasjon, noe som gjør det mulig å effektivt distribuere katalogposter mellom bibliotekene. All avlevering og distribuering av dugnadsposter skjer automatisk.

Med denne modellen vil et bibliotek kunne kombinere deltagelse i dugnaden med abonnement på BIBBI-poster.

[ Les mer ]

Topp