tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 5,594,937
2019: 22,934,461

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Eksport av data fra MicroMarc

Innledning

Denne beskrivelse gjelder uttak av data fra MicroMarc til Bibliofil for bruk i Websøk-løsning.

Rutinen forutsetter tilgang til de de administrative rutinene i MicroMarc.

Grunnet adskilte databaser i MicroMarc 1, vil utlånsdata kun komme med ved bruk av MicroMarc II.

Denne beskrivelsen forutsetter eksport av all data fra MicroMarc. Hvis det er ønskelig å kun eksportere endringer, er det mulig ved at man bruker et annet filnavn(micromarc.end) og, i stedet for å velge alle poster, velger kun de postene man vil eksportere. Vær klar over at slettede poster kun vil oppdateres ved en full eksport.
NB! Utlånsdata blir også kun oppdatert ved full eksport.

Forutsetninger

 • Bruker admin på server hvor dataene ligger.
 • Katalog c:Øeksport på lokal pc.
 • Tilgang til standard linjebasert ftp på lokal pc.
 • Eksportfilen kalles for micromarc.hov eller micromarc.end(for endringer).

Topp

Micromarc I (DOS versjon)

 1. Start Katalogprogram
 2. Velg Datautveksling
 3. Velg eksport av data
 4. Velg Eksport med fri parametersetting
 5. Sett utvalg = ALL
 6. Angi filnavn: C:ØeksportØmicromarc.hov
 7. Klikk for eksport med shiftkoder
 8. Trykk OK

Micromarc II (Windows versjon)

Oppretting av profil

 1. Start opp MicroMarc og velg Administrasjon/Database/Administrasjon/Verktøy (M)/Profiler for datautveksling/Eksport
 2. Fyll ut feltene slik:
 3. Eksportprofil Bibliofil
  Lagre fil c:ØeksportØmicromarc.hov
  Katalog Hovedkatalog
  CCL søkekommando  
  Konvertering  
  Tegnsettkonv None
  ASCII/ANSI ASCII

  Topp

 4. Klikk på Diverse 
 5. Inkluder eksemplarer (099)      X
  Inkluder kategorier  
  Scrappe eksporterte poster  
  Slett Marc-tager  

Eksport av data

 1. Velg rutine for eksport
 2. Velg eksportprofil Bibliofil
 3. Klikk på fane Utvalg
 4. Velg Alle poster.

Topp

Overføring av data til server

Overføring av data til server gjøres ved hjelp av to små script som legges på den lokale pc'en som skal overføre dataene til serveren.
Denne beskrivelsen forutsetter at man har ip-adressen til serveren og også passordet til admin kontoen.
Eksempelet bruker ip-adresse 10.1.1.5 og passord 'mm2admin'.  Bytt disse ut med korrekt ip-adresse og passord.

Topp

Oppretting av rutiner for overføring (gjøres kun en gang)

 1. Opprett katalog/mappe C:Øeksport på lokal pc.
 2. Lag følgende to filer. NB! Lagre filene som MS-DOS tekst!
  • c:ØeksportØhovftp.cmd
  -------klipp-------
   open 10.1.1.5
   admin
   mm2admin
   bin
   put micromarc.hov
   bye
  -------klipp-------
   
  • c:ØeksportØhovover.bat
  -------klipp-------
   @echo off
   c:
   cd Øeksport
   ftp -s:hovftp.cmd
   echo --------------------------------------------
   echo Så fremt ikke ftp kom med noen feilmeldinger, skal basen
   echo bli søkbar på nettet så snart serveren er ferdig med å
   echo behandle dataene ...
   echo --------------------------------------------
   pause
  -------klipp-------
 3. Nå kan man lage seg en snarvei til hovover.bat som vil ta seg av overføringene.

Topp

Overføring av data til server

 1. Hent ut data fra MicroMarc og lagre det i en fil.
 2. Så snart eksporteringen er ferdig, starter man hovover.bat, for eksempel ved å dobbeltklikke på tilhørende ikon/snarvei.

 3. Pass på at det ikke kommer fram noen feilmeldinger fra ftp. Hvis ikke, er det bare å vente på at overføringen skal bli ferdig. Hastighet på overføring er avhengig av kapasitet på linjen fram til serveren.

Topp