tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 4,780,183
2019: 22,934,461

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Periodikamodulen

Periodikamodulen omfatter alle typer periodika (tidsskrifter, aviser, årbøker m.m.) og gir økt kontroll med det enkelte abonnement, nummer og hefte.

Modulen er integrert med tre av Bibliofils øvrige moduler; katalog, søk og utlån.

Periodikamodulen gir :

 • Abonnementshistorikk
 • Rapporter over aktive, avbestilte og nye tidsskrifter
 • Håndtering av uregelmessige hefter
 • Purring av manglende hefter
 • Budsjettkontroll

Periodikamodulen i stikkordsform:

 • Dekker innkjøp av periodikum og mottak av hefter
 • Ajourhold av abonnement
 • Generering av brev/e-post ved bestilling og avbestilling av abonnement
 • Purring av manglende hefte
 • Håndterer uregelmessige utgivelser, samt samlenummer og ekstranummer
 • Avdelingsvis budsjettkontroll
 • Abonnementshistorikk
Dessuten rapporter som blant annet gir oversikt over:
 • abonnementer hos en eller alle leverandører
 • periodika med forskjellig status (for eksempel aktive, opphørte, avbestilte, nye/avsluttede i gitt tidsperiode)
 • forsinkede hefter
 • aviser og tidsskrifter fordelt på avdeling
Topp