tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2019: 8,964,932
2018: 18,958,970

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Biblioteksystem for skoler

BIBLIOFIL® muliggjør enhetlig biblioteksdrift i kommunen. Løsningen er basert på oppkobling av skolene ved hjelp av telelinje eller kommunalt nettverk mot samme BIBLIOFIL-maskin som det lokale folkebibliotek. Løsningen kan kjøres mot en maskin som er fysisk plassert i folkebiblioteket eller det kan være som fjerndrift mot maskin hos Bibliotek-Systemer As®.

[ Nettverksskisse ]

Skole/kommune får gjennom dette mange fordeler:

  • Ny systemkompetanse trenges ikke. Folkebiblioteket går i spissen når det gjelder bruk av BIBLIOFIL og overfører kompetanse til de øvrige brukerne.
  • Katalogiseringstilgang kan settes opp etter behov. Det er det enkelte skolebiblioteks valg om de ønsker å katalogisere selv, eller om de ønsker å komme fram til en avtale med hovedbiblioteket.
  • Dugnadsbasen er tilgjengelig for alle skolebibliotek.
  • Søking fra en skole kan skje mot BIBLIOFIL enkeltvis eller ved å bruke Samsøk på Søketjeneren. Samsøk kan settes opp både til internt bruk (inneholder alle skolebaser/lokalbaser i kommunen og hovedbibliotekets base) - og det kan settes opp med eksterne bibliotek (fjernlån/verifisering). Det er dermed enkelt å ha oversikten over hvilke ressurser som finnes i kommunen til en hver tid.
  • En BIBLIOFIL-løsning åpner for samordning av innkjøp til skolebibliotekene hvis det er ønskelig.
  • Alle modulene i BIBLIOFIL er integrert og opererer i sanntid.
  • Automatisk flytting av elever fra en klasse til neste klassetrinn.
  • Vi anbefaler at skolene settes opp slik at de oppfatter å ha løsningen for seg selv, det vil f.eks. si at purrebrev / reserveringsbrev til egne elever / brukere kan skrives ut lokalt eller sendes pr. e-post enten enkeltvis eller pr. klasse.
  • Alle skolene kan i skissert konfigurasjon få tilknytning til Internett. Dette omfatter både elektronisk post og mulighet til å bruke en nettleser på lokal PC. I tillegg kan skolene nytte WWW-programvaren på Søketjeneren til å lage sine egne WEB-sider.
  • Statistikk til Statens bibliotektilsyn tas ut fra en meny.

Topp

Priser (i 2019)

Funksjonaliteten skissert over, leveres for kr 19.400 eks. mva. pr. skole dersom kommunens folkebibliotek allerede har BIBLIOFIL. Leveransen inkluderer også etablering av internettdomene og e-post. Bruksavgift pr år er 10 prosent, dvs kr 1940. Begge priser er oppgitt ekslusiv merverdiavgift (mva.).

Løsningen forutsetter at skolene har IP-kommunikasjon til Bibliofiltjener i lokalt folkebibliotek. Dette kan gjerne skje over kommunalt bredbånd.

Skolene må ha en nettklar PC m/Windows 2000/XP eller GNU/Linux m/X-Windows.

For kommune / fylke (Kunde) som ikke er BIBLIOFIL-kunde fra tidligere vil de måtte kjøpe programmodulene [ 1 ] de ønsker tilgang til samt maskinressurs [ 2 ] til tjener-funksjonen.

Ta kontakt for å få et eksakt tilbud. Blir tilbudet akseptert, inngås en rammeavtale som omfatter alle skolene, men Kunden kan velge å betale etter hvert som løsningen tas i bruk på enkeltskoler.

BERGEN KOMMUNE har valgt Bibliofil:

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett har inngått kontrakt med Bibliotek-Systemer As om å ta i bruk BIBLIOFIL i skolebibliotekene i Bergen kommune. Skolebibliotekene får brukerlisenser til det samme systemet som Bergen Off. Bibliotek har, og får dermed tilgang til moduler i BIBLIOFIL som deres lokale folkebibliotek benytter.

Byrådsavdelingen beskriver en klar kost/nytte-verdi på mange felt i dette valget av bibliotekssytem.! Skolene har nå fått et internett-basert søkesystem og selvbetjent utlån og innlevering i sine læringssentre!

Se også Trondheim kommunes nettsider:

http://www.trondheim.folkebibl.no/big/

Utnytt investeringen som er gjort i BIBLIOFIL - både økonomisk og ikke minst i form av nedlagt arbeid;

Gi skolene adgang til samme løsning !


[ 1 ]
Programmoduler: De mest vanlige moduler og tilleggsfunksjoner er: Katalog, Søking, Tilvekst, Utlån og Web-overbygning.

[ 2 ]
Maskinressurs: Kunden kan velge mellom kjøp av egen BIBLIOFIL-tjener eller fjernkjøring, dvs. leie plass på Leverandørens BIBLIOFIL-tjener.

Topp