tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 4,780,183
2019: 22,934,461

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Innkjøp

Innkjøp er et innkjøps- eller tilvekstsystem med leverandørregister, standard bestillingsbrev på norsk  (flere språk kan legges inn hvis ønskelig), beløpsakkumulering og avregning i forhold til innkjøpsbudsjett osv. Purrerutiner overfor leverandør er selvfølgelig en del av modulen.

I tillegg integreres denne modulen i resten av systemet ved at bestilte enheter kan katalogiseres umiddelbart og slik få samme status som media i egen samling. Bestilte eksemplarer har status  "i bestilling" . Postene er søkbare og de kan reserveres.

Innkjøp er en egen modul med tilhørende lisensavgift, men installeres som en del av Katalogprogrammet.