tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 4,780,183
2019: 22,934,461

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Utlånsmodulen 

Bibliofils utlånsmodul er arbeidshesten i systemet. Her holdes det orden på lånere og utlån. Den tar imot fjernlånsbestillinger og innlånskvitteringer fra andre bibliotek. Modulen skriver ut brev og meldinger til lånere enten det er beskjed om henting av innkomne bøker eller purring av bøker låneren har hatt for lenge. Skulle det bli nødvendig så kan systemet sende regninger, enten som brev direkte til låneren eller til et faktureringssystem.

En låner kan følge med i hva som er lånt og bestilt på Mine Sider. Det er mulig å samle alle familens lånekort i en familiemappe. Med et nasjonalt lånenummer kan alle fornyelser i Bibliofil-bibliotek skje fra et sted.

Det er mange muligheter for tilpasning og tilgangskontroll i utlånsmodulen. Maler for brev og utskrifter kan redigeres lokalt. Det kan settes opp en bruker med begrensede rettigheter som gjør det mulig å lage en enkel utlånsautomat.

Transaksjoner statistikkføres og kan presenteres etter bibliografiske-, låner- eller dato-kriterier i Bibliofils statistikkmodul.

Bibliofil ligger i front når det gjelder å tilby ny funksjonalitet, ofte i samarbeid med de andre systemleverandørene. Vi nevner NCIP-protokollen for utveksling av fjernlån- og innlånsbestillinger, mulighet til å bestille depoter fra andre bibliotek og få katalogposter og strekkoder inn i egen base, regionale og egendefinerte samsøk, nasjonale lånekort, innlevering overalt og integrering mot ebok-appen eBokBib.

Alle funksjoner er beskrevet i detalj i brukerhåndboken.