tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 4,780,183
2019: 22,934,461

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


RFID brikkemaskinen Knut

Den største utfordringen ved overgang til RFID-brikker er å planlegge og gjennomføre logistikken rundt, dvs ha et effektivt system for å hente materialet, sette RFID-brikken på, prege brikkene, og sette tilbake på riktig hylle.

Vi kan tilby en brikkemaskin som forenkler jobben med å sette på brikker:

 • Maskinen setter automatisk inn en RFID-brikke, leser strekkoden på mediet og preger RFID taggen i henhold til den valgte data-modell, og videresender informasjonen til Bibliofil.

 • Maskinen kontrollerer også at pregingen av RFID-brikken har skjedd korrekt.

 • I tilfelle av feil stoppes båndet og feilmelding vises på skjermen.

 • Praktisk maskinkapasitet er fra 600 opp til 800 bøker pr time. (Forutsetningen for 800 er bokhøyde = 20 cm og 3 - 4 operatører).

Brikkemaskinen Knut vil hjelpe biblioteket med å foreta den store fysiske jobben med å sette inn brikker i bøkene, prege og koble disse til eksemplarene i Bibliofilbasen.

Utfordringen blir å planlegge og gjennomføre logistikken rundt dette, dvs. ha et effektivt system for å hente bøker til maskinen, ”fore” maskinen, og deretter sette bøkene tilbake på riktig hylle.

Data

 • Maskinstørrelse (LxBxH): 1.300 x 800 x 1450 mm.
 • Transportbånd på skap med låsbare hjul montert med:
  • Applikator for RFID-brikker
  • Strekkodeleser for lesing av strekkoder
  • RFID leser og antenner for preging av brikker
  • 8" Panel PC med pekeskjerm (touchscreen)
  • Nødvendig Windows lisens og brikke-program
  • Styring med nødstopp

Maskinen vil bli montert i bibliotekets lokale, og det må være klart med strøm- og nettverkspunkt. Maskinen krever førsteklasses bokbrikker og papirrull.

Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Brikkemaskin kan lett flyttes mellom hyllene i biblioteket. Den første maskinen i Norge ble leid ut til Haugesund folkebibliotek i september 2009

Vi tilbyr både salg og utleie av maskinen.

Kontakt oss for mer informasjon/tilbud.