tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 4,780,183
2019: 22,934,461

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Bibliofil startmeny og Metaframe/tynne klienter

Flere av våre kunder er koblet til kommunale nettverk gjennom såkalte tynne klienter. Dvs at all programvare installeres og kjøres på kommunens NT-servere. Det er mange fordeler med en slik løsning:
  • Programmer kan oppdateres på ett sted og blir umiddelbart tilgjengelig for alle.
  • Tilganger settes et sted.
  • Små krav til maskinvare hos den tynne klienten.

Oppgraderinger av programmene i Bibliofils Startmeny sendes til den lokale Bibliofilserver. Når en bruker kobler seg mot Bibliofilserveren, vil klienten sjekke om det har kommet nye versjoner av programvaren. Hvis det har kommet en ny versjon vil den automatisk bli overført og installert på klienten. I et nettverk med tynne klienter er automatisk oppgradering mulig hvis enkelte betingelser er oppfylt.

Vi har testet oppgradering av nye versjoner på en NT 4.0 Terminal Server med Citrix Metaframe 1.8. Programoppdateringen installeres en gang på klientserveren, og eksporteres (Application Publish).

Vi forutsetter at det er skrivetilgang til et område på serveren, slik at nye versjoner av scriptene lastes ned automatisk. Området må være felles for alle brukere, og trenger ikke være synlig/tilgjengelig på den enkelte PC.

Hvis dette ikke lar seg gjøre, vil automatisk oppdatering av programmene ikke skje, og må gjøres manuelt av driftsansvarlig for serveren.

Topp