tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 4,780,183
2019: 22,934,461

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Fjernbackup : backup av viktige data til annen maskin

Bibliotek-Systemer As tilbyr fjernkopiering av data for alle som kjører Bibliofil på egen maskin.

Tjenesten omfatter:

  • Full reservekopiering (backup) hvert døgn.
  • Lagring av siste 14 dagers backup for hver dag.
  • Lagring av ukesbackup i ett år.
  • Øyeblikksbilder (Snapshot) hver time.

Tjenesten med øyeblikksbilder er ment å hindre tap av data som følge av brann, innbrudd, feil ved teipstasjon og/eller feil ved oppsett av sikkerhetskopiering. Denne tjenesten kommer i tillegg til tjenesten med full backup.

Ved å kopiere data ut av huset til en sikker backupserver plassert et annet sted, har man en ekstra forsikring mot tap av data. Det er jo som regel slik at verdien av dataene er større enn verdien av maskinene, og maskiner kan lett erstattes.

Biblioteket (eller kommunen) slipper å skifte backupkassetter hver dag, og en slipper også utgifter til lokal teipstasjon, teipkassetter og rensing av stasjonen.

Data lagres på en tjener som er sikret med innbrudds- og brannalarm, og hvor lagringsmedia er satt opp med reservedisker (RAID med hotspare). All overføring av data skjer på kryptert og autentisert linje (ssh), tilsvarende den kommunikasjonen som benyttes for vår driftsstøtte på Bibliofiltjeneren.

Rutinen vil bli overvåket av teknisk avdeling i Bibliotek-Systemer.

Vi beregner ingen etableringspris for tjenesten, og for små bibliotek med inntil fire bruksretter koster Fjernbackup i 2014 kr 4920 pr år + mva, mens for større bibliotek koster tjenesten kr 9840 eks. mva.

Topp