tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2019: 8,964,932
2018: 18,958,970

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


MappaMi er et webbasert program knyttet til Bibliofils utlånsmodul, som biblioteket kan ta i bruk for å lette publikums adgang til egne utlånsdata mm.

Topp

MappaMi gir bibliotekets lånere mulighet til å:

 • Holde oversikten over egne lån.
 • Se hva som er forfalt, evt fornye det.
 • Fornye egne lån.
 • Reserve materiale direkte i systemet.
 • Norgeslån: Lånere med nasjonalt lånekort kan bestille fra alle Bibliofil-bibliotek selv om man i utgangspunktet ikke er registrert hos eierbibliotek.
 • Se reserveringer og bøker som ligger til avhenting (og på hvilken filial eller avdeling).
 • Se hvor man står i en venteliste.
 • Slette uaktuelle reserveringer.
 • Motta nyhetsbrev fra biblioteket pr e-post.
 • Endre egen pinkode.
 • Automatisk registrere eller endre epostadresse.
 • Se hvilke data biblioteket har registrert: adresse, telefonnummer osv. Låneren kan fra programmet gi biblioteket beskjed om endringer. Låneren kan ikke selv endre adresse osv, det må fortsatt gjøres av biblioteket.
 • Få beskjed via epost om nyinnkjøp på lånerens interesseområder. Interesseområder kan være hva som helst, en forfatter, en person, et emne, en genre, cd-rom, video, dvd, lydbøker, språkkurs, m.m. Dette kan skje enten vha lister over emner osv som biblioteket har lagt inn i MappaMi eller direkte fra søk i websøket.
 • Lagre titler i huskeliste.
 • Lagre historikk over egne lån.
 • Benytte familiemappe for familiemedlemmmer.
 • Spesialløsninger for bibliotek:
  • Bestille innlån på vegne av eget eller annet biblioteks låner.
  • Bestille depot, og få katalogpost/strekkode rett inn i egen base.
  • Se samlet oversikt (Samlemappa) over alle lån i andre bibliotek.

Låneren logger seg på med lånernummer og pinkode. Man kan velge å kjøre programmet over en kryptert forbindelse mot bibliotekets webtjener.

Biblioteket  kan : Topp

 • bestemme at materialtyper ikke kan fornyes (f.eks videoer).
 • bestemme antall ganger det skal være mulig å fornye.
 • legge inn forhåndsdefinerte søk på relevante emner osv som låneren kan velge blant.
 • styre sidenes utseende vha stilark.
 • endre brevtekster.

Hvilke fordeler får biblioteket av MappaMi?

Topp
 • Mange brukere vil oppleve MappaMi som en god løsning, og biblioteket får dermed flere fornøyde "kunder".
 • Biblioteket får en ny informasjonskanal ved at publikum får direkte informasjon når nye bøker ankommer biblioteket.
 • Biblioteket kan bruke nyhetslister for å informere lånere om aktiviteter/nyheter.
 • Skrankepersonalet får færre fornyelser å utføre i skranken og kan yte publikum i biblioteket bedre service.
 • Publikum som bruker MappaMi vil derfra kunne sende inn melding om endring av navn- og adresseopplysninger. På den måten vil låneropplysningene bli mer korrekt.

Hvordan komme i gang?

Topp Tjenesten er en del av BIBLIOFIL utlånsløsning, og blir ikke fakturert separat.

Systemansvarlig i biblioteket kan selv gå inn i fellesinnstillinger og "slå på" at MappaMi skal være tilgjengelig. Det må også velges om fødselsdato skal godtas som første passord.

Innloggingsbildet for publikum vil da automatisk bli lagt ut på: http://www.XXX.folkebibl.no/cgi-bin/mappami

Når parametervalget er gjort, kan det legges et ikon/logo for MappaMi på bibliotekets hjemmeside. I tillegg kan det lages en mer elegant løsning med en liten innloggingsboks til MappaMi på hjemmesiden. For mer dokumentasjon se: Brukerhåndbok MappaMi (bare for eksisterende kunder!).

Reklamemateriell

Topp Bibliotek-Systemer As har utarbeidet bordryttere og plakater som kan settes på skranken eller henges opp i lokalet. Vi har også laget løpesedler som kan utleveres til publikum.

For bestilling av materiell kontakt: Topp