tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2019: 19,922,246
2018: 20,919,017

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Safarisøklogo

 

SafariSøk® er søking i bibliotekets kataloger på en ny og spennende måte. Veiledet av bilder og tekst finner bibliotekets brukere bøker om bestemte tema, uten selv å måtte formulere et søk.

SafariSøk® strukturerer og presenterer en annerledes søkeinngang til katalogen. Denne søkeinngangen er et hierarki av bilder, hvor man etter å ha valgt bilder, ender opp med søking i katalogen.

SafariSøk® er også en tjeneste som er tilgjengelig på Internett, integrert i bibliotekets Websøk. Idéen bak SafariSøk® er at bilder i mange sammenhenger kommunisere bedre enn ord alene. Spesielt gjelder dette når brukerne er barn og unge. Ved å starte med noen generelle tema og så dele inn disse i stadig mer konkrete emner, lager man en vei fra et generelt utgangspunkt til en konkret søk. Disse veiene, illustrert med bilder og tekst, er SafariSøk®.

SafariSøk® er meget enkel i bruk. Fra utgangspunktet velger du et interessant bilde ved å klikke på det. Et nytt sett med bilder kommer fram, som du så kan velge blant. Slik fortsetter du safarien til du ender opp med et søk i katalogen.

Topp

Topp

Administrasjon av SafariSøk®

SafariSøk® består av to hoveddeler, publikumsdelen og administrasjonsdelen. Publikumsdelen er delen som brukerne ser som SafariSøk®. Administrasjonsdelen gjør det mulig å bygge opp og vedlikeholde hierarkiet over tema og bilder. Hierarkiet består av såkalte noder, hvor hver node har et navn og et bilde. En node kan ha undernoder, eller kan angi et søk i basen eller referere til en URL. En node kan forekomme en eller flere steder i hierarkiet. For å holde oversikt over nodene viser administrasjonsdelen en graf over nodehierarkiet. Basisfunksjonene i administrasjonsdelen er å opprette, endre og slette noder, samt å opprette og slette knytning mellom nodene.

Topp

Bilder i SafariSøk®

Topp

Topp En vesentlig del av SafariSøk® er bildene. Å lage bilder kan være en omfattende jobb. SafariSøk® innholder en sentralisert tjeneste for bildedeling, en bildedugnadsbase, som skal gjøre arbeidet med bildene lettere. Bildedugnadsbasen er en tjeneste som er åpen for bibliotek som har installert SafariSøk®. Den er fullt ut integrert i SafariSøk® og gjør det mulig å få en oversikt over bildene som er tilgjengelige, med hvilke tema de er knyttet til. Man kan så velge å bruke et bilde fra bildedugnadsbasen i sitt lokale SafariSøk®. Når man lagrer en node kan man merke av om bildet skal meldes inn i bildedugnadsbasen. Hvis bildet ikke er belagt med særskilte rettigheter og man ønsker å dele det med andre administratorer av SafariSøk®, svarer man bekreftende på at bildet skal meldes inn i bildedugnadsbasen. All kommunikasjon med bildedugnadsbasen er skjult i programmet, og skjer uten å involvere administratoren av SafariSøk®.

SafariSøk® kan tilpasses designet som det enkelte biblioteket har valgt for sine websider. Omfattende parameterstyring og bruk av Cascading Style Sheets, CSS, gjør dette mulig.

Topp

Veiviser : SafariSøk® for voksne

Veiviseren bruker ikke bilder og er i motsetning til Safarisøk basert på automatisk generering av søkeord.

Man tar utgangspunkt i noen statiske hovedelementer som kan bestemmes lokalt. Under hovedelementene ligger automatisk genererte underkategorier som hver tilsvarer en kvalifikator i søket. Underelementene genereres utifra hvor mange treff de har i katalogen.

Et eksempel på struktur under hovedelementet &aa229E Faglitteratur (man klikker på &aa229E og &aa229F for å åpne/lukke en kategori):

 • &aa229F  Faglitteratur
  • &aa229E  Faglitteratur for barn
  • &aa229F  Faglitteratur for voksne
   • Alle
   • &aa229E;  Forfattere
   • &aa229F;  Faglitterære emner
    • Biografier
    • DVD-filmer
    • Forfattere

Eksempel: http://www.suldal.folkebibl.no/cgi-bin/websok